หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เที่ยวแก่งกระจาน ยลหมอก สัมผัสความสดชื่นในหน้าฝน
พระธาตุผ้ายันต์ วัดข่อย พุทธสถานศิลป์หนึ่งเดียวในโลก
"โบสถ์ไม้สักทอง" วัดเขาย้อย จ.เพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดเก่าแก่แห่งเมืองเพชร
ชะอำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
1
2
3
4
5
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อบต.ท่าช้าง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และ ผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของประชาชน
นอกจากนี้ อบต.ท่าช้าง ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื [ 1 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
   
 
   
 
พบ 0023.6/ว2685 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.1/ว2688 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.1/ 218 แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.5/ 2617 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.6/ว2635 การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.3/ว2634 ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.6/ว2636 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.2/ว2577 โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.2/ว2578 การกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.2/ 2579 การกำหนดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2566  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.3/ว2575 การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.5/ 210 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่จัดเก็บได้ในเดือนมกราคม 2567 และภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนภาษีธันวาคม 2566 - มกราคม 2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.4/ว2582 ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.4/ว2581 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.3/ว214 ขอความอนุเคราะห์นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ไปทดลองใช้  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.3/ว216 การบริหารจัดการและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและน้ำประปาฯ  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.3/ว215 แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.3/ว212 ขอรับการสนับสนุนเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.5/ว211 บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2567  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
พบ 0023.3/ว207 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2567)  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
   
 
   
 
อบต.ท่าเสน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ปี 2024 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.ท่าเสน ประกาศการขยายกำหนดเวลาตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะในการจัด [ 29 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 16 
อบต.ท่าเสน กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 3 ( RE X RAY) [ 26 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่าเสน ประกาศบัญชีประเมินราคาทุนทรัพย์ [ 23 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.ท่าเสน กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 3 ( RE X RAY) [ 22 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 53 
อบต.ท่าเสน ขอความร่วมมือ ห้าม/งดเผาไร่ นา ขยะ [ 22 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 23 
อบต.ท่าเสน ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
อบต.ท่าเสน ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
อบต.ท่าช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าเสน สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
อบต.ท่าช้าง โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.ท่าเสน ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
อบต.ท่าเสน ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ประจำปี พ [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
อบต.ท่าเสน ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 29 
อบต.ท่าเสน ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
   
 
   
 


อบต.ท่าเสน ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถกระเช้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าเสน จ้างเหมาตามโครงการเฝ้าระวังสุขภาพกายและสุขภาพใจผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าช้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ประเภทรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๒๔๗๕ พบ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๔ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าช้าง จ้างออกแบบ รับรองแบบ และคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างพร้อมรั้วสแตนเลส โดยวิธีเฉ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าเสน ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าช้าง จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (รถยนต์ปรับอากาศสองชั้น) จำนวน ๑ คัน พร้อมคนขับ จำนวน ๕ วัน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าช้าง จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (รถยนต์ปรับอากาศสองชั้น) จำนวน ๑ คัน พร้อมคนขับ จำนวน ๕ วัน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าช้าง จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (รถยนต์ปรับอากาศสองชั้น) จำนวน ๑ คัน พร้อมคนขับ จำนวน ๕ วัน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าเสน จ้างเหมาตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงรักษารถ ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-4474 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าเสน จ้างเหมาออกแบบ และรับรองแบบ จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าเสน จ้างเหมาตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงรักษารถ ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-4474 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าช้าง จ้างออกแบบ รับรองแบบ และคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างพร้อมรั้วสแตนเลส [ 8 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าเสน ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าเสน ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง และขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเ [ 7 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าเสน จ้างเหมาตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงรักษารถ ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-4474 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าช้าง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าช้าง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าช้าง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าช้าง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าช้าง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ประเภทรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๒๔๗๕ พบ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างออกแบบ รับรองแบบ และคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (รถยนต์ปรับอากาศสองชั้น) จำนวน ๑ คัน พร้อมคนขับ จ [ 9 ก.พ. 2567 ]

   
 
   
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าช้าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-857-4005
สายตรงปลัด
โทร : 081-860-7879
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ : 032-491-455 โทรสาร : 032-491-455
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
จำนวนผู้เข้าชม 336,085 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10